Thiết bị dạy học
Góc chia sẻ về các thiết bị hỗ trợ trong giảng day, hướng dẫn sử dụng, tối ưu các công cụ một cách toàn diện, hiệu quả nhất, tiết kiệm thời gian và công sức cho giáo viên

Sử dụng hiệu quả internet trong dạy và học ở trường

27/04/2018 - 529 lượt xem
Làm thế nào để khai thác hiệu quả tài nguyên trên mạng internet và các bước cơ bản trong thực hiện phương pháp tìm kiếm thông tin phục vụ bài giảng như thế nào?
Xem chi tiết